Szukaj

Galeria Sztuki Rzeczna

Galeria Sztuki Rzeczna zlokalizowana w ścisłym centrum Rybnika to przestrzeń wystawiennicza i miejsce działań edukacyjno-popularyzatorskich w dziedzinie sztuk wizualnych.

Naszym celem jest prezentacja i promocja polskiej sztuki współczesnej, a przede wszystkim rodzimego malarstwa, rzeźby i fotografii – upowszechnianie ich sensu i wartości, z wykorzystaniem różnych metod i form. Budowanie kapitału ludzkiego wokół idei wywodzących się ze sztuki. Tworzenie platformy wymiany myśli pomiędzy artystkami i artystami a społeczeństwem. Wspieranie widoczności autorów i autorek oraz prezentacja i promocja tych wywodzących się z Rybnika.

Jednym z powodów powstania w Rybniku galerii sztuki byli pochodzący stąd artyści: Adolf Ryszka i Edward Sitek – cenieni w świecie rzeźbiarze, których sylwetki i twórczość chcemy przybliżać i upamiętniać.

Jednak koncepcja funkcjonowania Galerii opiera się na tworzeniu otwartej, nowoczesnej przestrzeni, żywo reagującej na bieżące zmiany społeczne i ciekawe zjawiska artystyczne.

Nasza misja

Naszą ambicją jest edukacja na rzecz rozwoju wszystkich pokoleń mieszkanek i mieszkańców Rybnika oraz umiejętne łączenie tego, co lokalne, z tym co uniwersalne w świecie sztuki, poprzez współpracę z cenionymi osobami artystycznymi, instytucjami i partnerami. Dążymy do uplasowania Rzecznej pośród wartościowych przestrzeni ekspozycyjnych w kraju.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję regulamin newslettera Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku

 

I consent to the processing of personal data and accept the newsletter regulations of the Gallery Art Rzeczna in Rybnik