Szukaj

Rezydencje artystyczne

Galeria Sztuki Rzeczna zaprasza na rezydencje artystyczne skierowane do twórczyń i twórców reprezentujących wszystkie dyscypliny sztuk wizualnych, a także do osób badawczych skupionych na obszarach kultury i nauk społecznych.

W ramach programu

  • stwarzamy warunki do pracy artystycznej i intelektualnej
  • dajemy możliwość produkcji wystawy, przeprowadzania warsztatów, spotkań autorskich i plenerów. Informacje o naborach podajemy w komunikatach bieżących.

Zgłoś się

Osoby zainteresowane prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego albo wiadomość mailową na adres: galeria@tzr.rybnik.pl

    *Pola obowiązkowe

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję regulamin newslettera Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku

     

    I consent to the processing of personal data and accept the newsletter regulations of the Gallery Art Rzeczna in Rybnik